ความเคลื่อนไหวราคา ไข่ไก่ ในภูมิภาค
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร
ทั้งหมด : 89

ไข่ไก่ ภูมิภาค 23 กันยายน 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 16 กันยายน 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 9 กันยายน 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 2 กันยายน 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 26 สิงหาคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 19 สิงหาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 13 สิงหาคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 5 สิงหาคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 29 กรกฎาคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 22 กรกฎาคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 15 กรกฎาคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 8 กรกฎาคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 1 กรกฎาคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 24 มิถุนายน 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 17 มิถุนายน 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 4 มิถุนายน 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 27 พฤษภาคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 20 พฤษภาคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 13 พฤษภาคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 7 พฤษภาคม 2563