ความเคลื่อนไหวราคา ไข่ไก่ ในภูมิภาค
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร
ทั้งหมด : 58

ไข่ไก่ ภูมิภาค 12 กุมภาพันธ์ 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 5 กุมภาพันธ์ 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 29 มกราคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 22 มกราคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 15 มกราคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 8 มกราคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 25 ธันวาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 18 ธันวาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 11 ธันวาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 4 ธันวาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 27 พฤศจิกายน 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 13 พฤศจิกายน 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 6 พฤศจิกายน 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 30 ตุลาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 24 ตุลาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 16 ตุลาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 9 ตุลาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 2 ตุลาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 25 กันยายน 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 18 กันยายน 2562