ความเคลื่อนไหวราคา ไข่ไก่ ในภูมิภาค
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร
ทั้งหมด : 29

ไข่ไก่ ภูมิภาค 18 กรกฎาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 10 กรกฎาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 3 กรกฎาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 26 มิถุนายน 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 19 มิถุนายน 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 12 มิถุนายน 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 5 มิถุนายน 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 29 พฤษภาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 22 พฤษภาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 15 พฤษภาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 8 พฤษภาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 1 พฤษภาคม 2562
ราคาไข่ไก่ ภูมิภาค 24 เม.ย. 62
ไข่ไก่ ภูมิภาค 17 เมษายน 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 10 เมษายน 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 3 เมษายน 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 27 มีนาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 20 มีนาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 13 มีนาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 6 มีนาคม 2562