ความเคลื่อนไหวราคา ไข่ไก่ ในภูมิภาค
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร
ทั้งหมด : 105

ไข่ไก่ ภูมิภาค 13 มกราคม 2564
ไข่ไก่ ภูมิภาค 6 มกราคม 2564
ไข่ไก่ ภูมิภาค 30 ธันวาคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 23 ธันวาคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 16 ธันวาคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 9 ธันวาคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 2 ธันวาคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 25 พฤศจิกายน 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 18 พฤศจิกายน 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 11 พฤศจิกายน 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 4 พฤศจิกายน 2563
ไข่ไก่ภูมิภาค 28 ตุลาคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 21 ตุลาคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 14 ตุลาคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 7 ตุลาคม 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 30 กันยายน 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 23 กันยายน 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 16 กันยายน 2563
ไข่ไก่ ภูมิภาค 9 กันยายน 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 2 กันยายน 2563