ความเคลื่อนไหวราคา ไข่ไก่ ในภูมิภาค
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : ฝ่ายติดตามและประเมินภาวะตลาดสินค้าเกษตร
ทั้งหมด : 20

ไข่ไก่ ภูมิภาค 15 พฤษภาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 8 พฤษภาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 1 พฤษภาคม 2562
ราคาไข่ไก่ ภูมิภาค 24 เม.ย. 62
ไข่ไก่ ภูมิภาค 17 เมษายน 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 10 เมษายน 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 3 เมษายน 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 27 มีนาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 20 มีนาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 13 มีนาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 6 มีนาคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 27 กุมภาพันธ์ 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 20 กุมภาพันธ์ 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 13 กุมภาพันธ์ 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 6 กุมภาพันธ์ 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 30 มกราคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 23 มกราคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 16 มกราคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 9 มกราคม 2562
ไข่ไก่ ภูมิภาค 2 มกราคม 2562