ข่าวภายในสำนักงาน

ข่าวทั้งหมด : 6

ผลการประชุมหารือแนวทางการระบายหอมแดง

ผลการประชุมหารือแนวทางการระบายหอมแดง

ผลการประชุมหารือแนวทางการระบายหอมแดง    กรมการค้าภายในได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที...

เข้าอ่าน  23
ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบสารตกค้างในพริกจากไทย

ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบสารตกค้างในพริกจากไทย

กระทรวงเกษตร ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบยาฆ่าแมลงในตัวอย่างพริกนำเข้าจากไทย โดยตรวจพบสาร Dicofol เกินมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี...

เข้าอ่าน  14
ลุยจัดระเบียบ 6 สินค้านำเข้า รับมือเปิดAEC

ลุยจัดระเบียบ 6 สินค้านำเข้า รับมือเปิดAEC

ลุยจัดระเบียบ 6 สินค้านำเข้า รับมือเปิดAEC กระทรวงพาณิชย์ ออกประกาศจัดระเบียบ 6 สินค้านำเข้...

เข้าอ่าน  8
สหภาพยุโรปประกาศรายการสินค้าที่ถูกตัดสิทธิ GSP

สหภาพยุโรปประกาศรายการสินค้าที่ถูกตัดสิทธิ GSP

สหภาพยุโรปประกาศรายการสินค้าที่ถูกตัดสิทธิ GSP กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษ...

เข้าอ่าน  9
รายงานพิเศษ : มกอช.สร้างมาตรฐานบังคับสินค้าเกษตร นำร่อง 4 เรื่อง

รายงานพิเศษ : มกอช.สร้างมาตรฐานบังคับสินค้าเกษตร นำร่อง 4 เรื่อง

รายงานพิเศษ : มกอช.สร้างมาตรฐานบังคับสินค้าเกษตร นำร่อง 4 เรื่อง     &n...

เข้าอ่าน  8
สหภาพยุโรปยกเลิกสิทธิ GSP สินค้าไทย

สหภาพยุโรปยกเลิกสิทธิ GSP สินค้าไทย

 ตามที่กรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรปว่า คณะกรรมาธิการยุโรปได้ประกาศก...

เข้าอ่าน  11

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์