ข่าวภายในสำนักงาน

ข่าวทั้งหมด : 2

ผลการประชุมหารือแนวทางการระบายหอมแดง

ผลการประชุมหารือแนวทางการระบายหอมแดง

ผลการประชุมหารือแนวทางการระบายหอมแดง    กรมการค้าภายในได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที...

เข้าอ่าน  75
ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบสารตกค้างในพริกจากไทย

ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบสารตกค้างในพริกจากไทย

กระทรวงเกษตร ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบยาฆ่าแมลงในตัวอย่างพริกนำเข้าจากไทย โดยตรวจพบสาร Dicofol เกินมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี...

เข้าอ่าน  57

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์