ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด : 1

"จีน" ไฟเขียว "ไก่ไทย" ส่งออกจีนครั้งแรก

      กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานการขึ้นทะเบียน หรือ รับรองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน...

เข้าอ่าน  161

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์