ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวทั้งหมด : 2

"จีน" ไฟเขียว "ไก่ไทย" ส่งออกจีนครั้งแรก

      กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานการขึ้นทะเบียน หรือ รับรองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน...

เข้าอ่าน  89
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560/61

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560/61

         ประธานกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)  ได้อนุม...

เข้าอ่าน  54

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์