ราคาสินค้าเกษตร


ข่าวภายในสำนักงาน


ผลการประชุมหารือแนวทางการระบายหอมแดง

ผลการประชุมหารือแนวทางการระบายหอมแดง

ผลการประชุมหารือแนวทางการระบายหอมแดง    กรมการค้าภายในได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที...

เข้าอ่าน  23
ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบสารตกค้างในพริกจากไทย

ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบสารตกค้างในพริกจากไทย

กระทรวงเกษตร ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบยาฆ่าแมลงในตัวอย่างพริกนำเข้าจากไทย โดยตรวจพบสาร Dicofol เกินมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี...

เข้าอ่าน  14

ข่าวประชาสัมพันธ์


"จีน" ไฟเขียว "ไก่ไทย" ส่งออกจีนครั้งแรก

      กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานการขึ้นทะเบียน หรือ รับรองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน...

เข้าอ่าน  21
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560/61

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560/61

         ประธานกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)  ได้อนุม...

เข้าอ่าน  16

ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



>> ประกาศราคาแร่ (20 ก.พ.62)
Wed, 20 Feb 2019 09:13:00 GMT

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562



>> ราคายางพารา (20 ก.พ.62)
Wed, 20 Feb 2019 09:09:00 GMT

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562



>> ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน (20 ก.พ. 62)
Wed, 20 Feb 2019 09:01:00 GMT

ตลาดแร่โลหะ ณ ตลาดลอนดอน ประจำวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562



 สายด่วน 1569



000001
จำนวนผู้ชมขณะนี้
000917
จำนวนผู้ชมเดือนนี้
212217
จำนวนผู้ชมทั้งหมด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์