ราคาสินค้าเกษตร


ข่าวภายในสำนักงาน


ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง>> “ทุเรียนโมเดล”สมดุลแห่งน้ำ งานวิจัยเพื่ออนาคตอีอีซี
Wed, 15 Jul 2020 03:30:00 GMT

วช. ผนึก สกสว.ศึกษาความต้องการน้ำเพื่อการเกษตร รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ชี้เกษตรกรแห่ปลูกทุเรียนใช้น้ำเกินความจำเป็น>> จดป้ายแดงยานยนต์“ไฟฟ้า”ยังโตต่อ
Wed, 15 Jul 2020 03:00:00 GMT

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลก ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง ทำให้อุปสงค์ตลาดลดลง ส่งผลต่อเนื่องถึงอุปทานการผลิตรถยนต์ให้ลดลง>> 'เศรษฐกิจไทย' จะเอาอะไรไปโตสู้กับ 'เวียดนาม' ดี?
Tue, 14 Jul 2020 21:00:00 GMT

ค่ากลาง GDP Growth ของไทยจากการสำรวจของ Bloomberg ปีนี้ -6.0% ต่ำสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประเทศที่เศรษฐกิจขยายตัวได้ คือ เวียดนาม ดังนั้นคำถามที่ว่าเศรษฐกิจไทยเอาอะไรไปโตสู้กับเวียดนาม? ควรเปลี่ยนเป็นเอาไงให้รอดแบบเจ็บตัวน้อยที่สุด? ดีกว่า สายด่วน 1569000002
จำนวนผู้ชมขณะนี้
002185
จำนวนผู้ชมเดือนนี้
295800
จำนวนผู้ชมทั้งหมด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์