ราคาสินค้าเกษตร


ข่าวภายในสำนักงาน


ผลการประชุมหารือแนวทางการระบายหอมแดง

ผลการประชุมหารือแนวทางการระบายหอมแดง

ผลการประชุมหารือแนวทางการระบายหอมแดง    กรมการค้าภายในได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที...

เข้าอ่าน  75
ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบสารตกค้างในพริกจากไทย

ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบสารตกค้างในพริกจากไทย

กระทรวงเกษตร ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบยาฆ่าแมลงในตัวอย่างพริกนำเข้าจากไทย โดยตรวจพบสาร Dicofol เกินมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี...

เข้าอ่าน  57

ข่าวประชาสัมพันธ์


"จีน" ไฟเขียว "ไก่ไทย" ส่งออกจีนครั้งแรก

      กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สำนักงานการขึ้นทะเบียน หรือ รับรองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน...

เข้าอ่าน  89
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560/61

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียม จังหวัดเชียงใหม่ ปีการผลิต 2560/61

         ประธานกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)  ได้อนุม...

เข้าอ่าน  54

ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง>> ประกาศราคาแร่ (24 เม.ย.62)
Wed, 24 Apr 2019 08:13:00 GMT

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 24 เมษายน 2562>> ราคายางพารา (24 เม.ย.62)
Wed, 24 Apr 2019 08:04:00 GMT

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 24 เมษายน 2562>> นิคมหลักชัยทุ่ม 5 พันล้าน ทำเฟส 2
Wed, 24 Apr 2019 08:00:00 GMT

นิคมหลักชัยทุ่ม 5 พันล้าน ทำเฟส 2 ดันระยองขึ้นแท่นฮับ รับยางได้8 แสนตันในปี 67 สายด่วน 1569000004
จำนวนผู้ชมขณะนี้
003052
จำนวนผู้ชมเดือนนี้
220554
จำนวนผู้ชมทั้งหมด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์