ราคาสินค้าเกษตร


ข่าวภายในสำนักงาน


ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง>> ข้าวขาว 5% 1340-1370 บาท/100กก.
Mon, 17 May 2021 10:09:00 GMT

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564>> ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (มิ.ย.) กรุงเทพฯ 74.20บาท/กก. สงขลา 73.95บาท/กก.
Mon, 17 May 2021 10:00:00 GMT

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564  >> ดีบุก เมตริกตันละ 956,990.00 บาท
Mon, 17 May 2021 09:48:00 GMT

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 สายด่วน 1569000002
จำนวนผู้ชมขณะนี้
003196
จำนวนผู้ชมเดือนนี้
355033
จำนวนผู้ชมทั้งหมด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์