ผลการประชุมหารือแนวทางการระบายหอมแดง
<< ย้อนกลับ

วันที่เขียนข่าว : 11/03/2013
จำนวนผู้เข้าชม :  75


ผลการประชุมหารือแนวทางการระบายหอมแดง

   กรมการค้าภายในได้ประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการผลักดันการตลาดหอมแดงที่กำลังออกสู่ตลาดในขณะนี้   เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 โดยมีข้อสรุปแนวทางดำเนินการ ดังนี้
  1. มอบหมายให้ผู้แทนกรมการค้าต่างประเทศ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รวบรวมประเด็นการใช้มาตรการกีดกันการนำเข้าสินค้าผักผลไม้ และการรับรองระบบการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสากล (MRAs) ซึ่งยังไม่ได้รับผลการพิจารณาจากอินโดนีเซีย เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำหารือกับรัฐมนตรีกระทรวงการค้าอินโดนีเซียถึงความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2556 นี้
  2. การดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง จ.เชียงใหม่
        2.1 ให้ จ.เชียงใหม่ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรับซื้อหอมแดงจากเกษตรกรโดยตรง ตามแผนการรับซื้อของจังหวัด ปริมาณ 1,140 ตัน เพื่อระบายจำหน่ายให้ส่วนราชการและเอกชนในจังหวัด และจังหวัดอื่น ๆ 
        2.2 เร่งรัดการส่งออกหอมแดง โดยกรมการค้าต่างประเทศได้เจรจาการขอรับจัดสรรโควต้าส่งออกหอมแดงไปยังอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับการยืนยันจากอินโดนีเซียว่าได้จัดสรรปริมาณนำเข้าหอมแดงจากประเทศไทย ประมาณ 30,000 ตัน และได้แจ้งให้ผู้ส่งออกประสานผู้นำเข้าอินโดนีเซีย เพื่อผลักดันส่งออกผลผลิตที่กำลังออกสู่ตลาดให้มีราคาสูงขึ้น 
         2.3 ประสานผู้ประกอบการส่งออกหารือกับ จ.เชียงใหม่ ในการรับซื้อหอมแดงจากเกษตรกรโดยตรง  โดยการรับซื้อให้เป็นไปตามกลไกตลาดปกติ และเป็นการซื้อขายตามคุณภาพผลผลิต
         2.4 กรมการค้าภายในดำเนินการเชื่อมโยงการจำหน่ายหอมแดงผ่านไปยังตลาดกลางในภาคต่าง ๆ เช่น ตลาดไท จ.ปทุมธานี  ตลาดศรีเมือง จ.ราชบุรี  ตลาดหัวอิฐ จ.นครศรีธรรมราช  และกิจกรรมธงฟ้า เป็นต้น  รวมทั้งการประสานห้างค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ เช่น บิ๊กซี  โลตัส  และแมคโคร รับหอมแดงที่ตัดแต่งคุณภาพจากแหล่งผลิตไปจำหน่ายตามช่องทางการตลาดต่อไป
          2.5 สำหรับหอมแดง จ.เชียงใหม่ ที่มีปัญหาคุณภาพเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะฝนตกซึ่งเป็นภัยธรรมชาติในช่วงเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวนั้น ได้ขอให้จังหวัดเชียงใหม่หารือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้การช่วยเหลือชดเชยความเสียหายแก่เกษตรกรอันเนื่องมาจากภัยพิบัติต่อไป

 ที่มาของข่าว : สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์