ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบสารตกค้างในพริกจากไทย
<< ย้อนกลับ

วันที่เขียนข่าว : 08/02/2013
จำนวนผู้เข้าชม :  58


กระทรวงเกษตร ซาอุดิอาระเบียแจ้งเตือนพบยาฆ่าแมลงในตัวอย่างพริกนำเข้าจากไทย โดยตรวจพบสาร Dicofol เกินมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้มีการตรวจพบสาร chlorpyrifos และ Thiamethoxam ตกค้างในสินค้าดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้กระทรวงเกษตร ซาอุดิอาระเบียจะบังคับใช้กฎระเบียบและมาตรการที่เข้มงวดกับการนำเข้าพริก หากพบว่ายาฆ่าแมลงเกินค่า Codex MRL และค่าที่กำหนดโดยองค์กรด้านมาตรฐาน มาตรวิทยา และคุณภาพของซาอุดิอาระเบีย (The Saudi Standards, Metrology, and Quality Organization: SASO)

กรมวิชาการเกษตรจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าเกษตรไปยังซาอุดิอาระเบียและประเทศอื่นๆ ทราบ เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการผลิตสินค้าเพื่อส่งออกให้ได้ตามมาตรฐานที่ประเทศคู่ค้ากำหนด 

กลุ่มพัฒนาระบบความปลอดภัยสินค้าพืชที่มาของข่าว : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์