บุคลากร
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพืชผักและผลไม้

นายอัษฎาวุธ ศิริประเสริฐโชค

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

หนัาที่ มังคุด กล้วยไม้

นายต่อ ลิ้มมณี

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

หนัาที่ ทุเรียน แตงโม กล้วย สมุนไพรไทย

นางสาวอรอุมา ชื่นชม

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

หนัาที่ ลำไย ลิ้นจี่ ส้มเขียวหวาน ส้มโอ

นางสาวพิญชากร จรรีบรัด

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

หนัาที่ ลองกอง มังคุด ฝรั่ง มะพร้าว โครงการ Farm Outlet

นายภาธร ภู่ไพจิตรกุล

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

หนัาที่ มะม่วง สับปะรด ขนุน มะยงชิด เงาะ

นางสาววัฒนา นรวรรณ

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

หนัาที่ ผัก แก้วมังกร

นายศักกพงศ์ ร่วมรักษ์

ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์ (พนักงานราชการ)

หนัาที่ เจ้าหน้าที่