ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม.
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร
ทั้งหมด : 865

ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 18 ส.ค. 65
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 17 ส.ค. 65
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 16 ส.ค. 65
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 15 ส.ค. 65
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 11 ส.ค. 65
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 10 ส.ค. 65
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 9 ส.ค. 65
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 8 ส.ค. 65
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 5 ส.ค. 65
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 4 ส.ค. 65
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 3 ส.ค. 65
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 2 ส.ค. 65
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 1 ส.ค. 65
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 27 ก.ค. 65
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 26 ก.ค. 65
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 25 ก.ค. 65
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 22 ก.ค. 65
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 21 ก.ค. 65
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 20 ก.ค. 65
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 19 ก.ค. 65