ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม.
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : ฝ่ายติดตามและประเมินภาวะตลาดสินค้าเกษตร
ทั้งหมด : 93

ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 17 พฤษภาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 30 เมษายน 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 29 เมษายน 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม. ประจำวันที่ 26 เมษายน 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม. ประจำวันที่ 25 เมษายน 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม. ประจำวันที่ 24 เมษายน 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 23 เมษายน 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 22 เมษายน 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 19 เมษายน 2562