ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม.
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร
ทั้งหมด : 134

ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 12 กรกฎาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 9 กรกฎาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 8 กรกฎาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 4 กรกฎาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 3 กรกฎาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 2 กรกฎาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม. ประจำวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม. ประจำวันที่ 27 มิถุนายน 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 24 มิถุนายน 2562
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 21 มิถุนายน 2562