ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม.
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร
ทั้งหมด : 272

ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 31 มกราคม 2563
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 30 มกราคม 2563
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 29 มกราคม 2563
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 28 มกราคม 2563
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 27 มกราคม 2563
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 24 มกราคม 2563
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 23 มกราคม 2563
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 22 มกราคม 2563
ราคาขายปลีกสินค้าในตลาด กทม ประจำวันที่ 21 มกราคม 2563