ความเคลื่อนไหวราคา ไก่เนื้อ ในภูมิภาค
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร
ทั้งหมด : 45

ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 30 ตุลาคม 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 24 ตุลาคม 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 16 ตุลาคม 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 9 ตุลาคม 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 2 ตุลาคม 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 25 กันยายน 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 18 กันยายน 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 11 กันยายน 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 4 กันยายน 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 28 สิงหาคม 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 21 สิงหาคม 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 14 สิงหาคม 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 7 สิงหาคม 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 31 กรกฎาคม 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 24 กรกฎาคม 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 18 กรกฎาคม 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 10 กรกฎาคม 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 3 กรกฎาคม 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 26 มิถุนายน 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 19 มิถุนายน 2562