ความเคลื่อนไหวราคา ไก่เนื้อ ในภูมิภาค
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : ฝ่ายติดตามและประเมินภาวะตลาดสินค้าเกษตร
ทั้งหมด : 20

ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 15 พฤษภาคม 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 8 พฤษภาคม 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 1 พฤษภาคม 2562
ราคาไก่เนื้อ ภูมิภาค 24 เม.ย. 62
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 17 เมษายน 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 10 เมษายน 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 3 เมษายน 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 27 มีนาคม 2562
ไก่เนืื้อ ภูมิภาค 20 มีนาคม 2562
ไก่เนืื้อ ภูมิภาค 13 มีนาคม 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 6 มีนาคม 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 27 กุมภาพันธ์ 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 20 กุมภาพันธ์ 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 13 กุมภาพันธ์ 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 6 กุมภาพันธ์ 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 30 มกราคม 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 23 มกราคม 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 16 มกราคม 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 9 มกราคม 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 2 มกราคม 2562