ความเคลื่อนไหวราคา ไก่เนื้อ ในภูมิภาค
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร
ทั้งหมด : 29

ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 18 กรกฎาคม 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 10 กรกฎาคม 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 3 กรกฎาคม 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 26 มิถุนายน 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 19 มิถุนายน 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 12 มิถุนายน 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 5 มิถุนายน 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 29 พฤษภาคม 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 22 พฤษภาคม 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 15 พฤษภาคม 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 8 พฤษภาคม 2562
ไ่ก่เนื้อ ภูมิภาค 1 พฤษภาคม 2562
ราคาไก่เนื้อ ภูมิภาค 24 เม.ย. 62
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 17 เมษายน 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 10 เมษายน 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 3 เมษายน 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 27 มีนาคม 2562
ไก่เนืื้อ ภูมิภาค 20 มีนาคม 2562
ไก่เนืื้อ ภูมิภาค 13 มีนาคม 2562
ไก่เนื้อ ภูมิภาค 6 มีนาคม 2562