ความเคลื่อนไหวราคา สุกร ในภูมิภาค
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร
ทั้งหมด : 86

สุกร ภูมิภาค 23 กันยายน 2563
สุกร ภูมิภาค 16 กันยายน 2563
สุกร ภูมิภาค 9 กันยายน 2563
สุกร ภูมิภาค 2 กันยายน 2563
สุกร ภูมิภาค 26 สิงหาคม 2563
สุกร ภูมิภาค 19 สิงหาคม 2563
สุกร ภูมิภาค 13 สิงหาคม 2563
สุกร ภูมิภาค 5 สิงหาคม 2563
สุกร ภูมิภาค 29 กรกฏาคม 2563
สุกร ภูมิภาค 22 กรกฏาคม 2563
สุกร ภูมิภาค 15 กรกฏาคม 2563
สุกร ภูมิภาค 8 กรกฏาคม 2563
สุกร ภูมิภาค 1 กรกฏาคม 2563
สุกร ภูมิภาค 24 มิถุนายน 2563
สุกร ภูมิภาค 17 มิถุนายน 2563
สุกร ภูมิภาค 10 มิถุนายน 2563
สุกร ภูมิภาค 4 มิถุนายน 2563
สุกร ภูมิภาค 27 พฤษภาคม 2563
สุกร ภูมิภาค 20 พฤษภาคม 2563
สุกร ภูมิภาค 13 พฤษภาคม 2563