ความเคลื่อนไหวราคา สุกร ในภูมิภาค
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร
ทั้งหมด : 102

สุกร ภูมิภาค 13 มกราคม 2564
สุกร ภูมิภาค 6 มกราคม 2564
สุกร ภูมิภาค 30 ธันวาคม 2563
สุกร ภูมิภาค 23 ธันวาคม 2563
สุกร ภูมิภาค 16 ธันวาคม 2563
สุกร ภูมิภาค 9 ธันวาคม 2563
สุกร ภูมิภาค 2 ธันวาคม 2563
สุกร ภูมิภาค 25 พฤศจิกายน 2563
สุกร ภูมิภาค 18 พฤศจิกายน 2563
สุกร ภูมิภาค 11 พฤศจิกายน 2563
สุกร ภูมิภาค 4 พฤศจิกายน 2563
สุกร ภูมิภาค 28 ตุลาคม 2563
สุกร ภูมิภาค 21 ตุลาคม 2563
สุกร ภูมิภาค 14 ตุลาคม 2563
สุกร ภูมิภาค 7 ตุลาคม 2563
สุกร ภูมิภาค 30 กันยายน 2563
สุกร ภูมิภาค 23 กันยายน 2563
สุกร ภูมิภาค 16 กันยายน 2563
สุกร ภูมิภาค 9 กันยายน 2563
สุกร ภูมิภาค 2 กันยายน 2563