ความเคลื่อนไหวราคา สุกร ในภูมิภาค
<< ย้อนกลับ

หน่วยงาน : กลุ่มพัฒนาระบบการค้าสินค้าเกษตร
ทั้งหมด : 23

สุกร ภูมิภาค 5 มิถุนายน 2562
สุกร ภูมิภาค 29 มิถุนายน 2562
สุกร ภูมิภาค 22 พฤษภาคม 2562
สุกร ภูมิภาค 15 พฤษภาคม 2562
สุกร ภูมิภาค 8 พฤษภาคม 2562
สุกร ภูมิภาค 1 พฤษภาคม 2562
ราคาสุกร ภูมิภาค 24 เม.ย. 62
สุกร ภูมิภาค 17 เมษายน 2562
สุกร ภูมิภาค 10 เมษายน 2562
สุกร ภูมิภาค 3 เมษายน 2562
สุกร ภูมิภาค 27 มีนาคม 2562
สุกร ภูมิภาค 20 มีนาคม 2562
สุกร ภูมิภาค 13 มีนาคม 2562
ราคาภูมิภาคสุกร ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2562
ราคาภูมิภาคสุกร ประจำวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562
ราคาภูมิภาคสุกร ประจำวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ราคาภูมิภาคสุกร ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
ราคาภูมิภาคสุกร ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
ราคาภูมิภาคสุกร ประจำวันที่ 30 มกราคม 2562
ราคาภูมิภาคสุกร ประจำวันที่ 23 มกราคม 2562